11-ти конгрес на световната организация по патологични счупвания -FFN Global

От 3-ти до 6-ти октомври 2023 в Осло се проведе 11-тия конгрес на световната организация по патологични счупвания -FFN Global.  680 делегата от 48 страни, включително и България, присъстваха на форума , а онлайн участниците достигнаха 1580. (снимки)

Форумът в Осло предостави уникална платформа за обмяна на опит, знания, умения и информация за между водещи ортопеди, анестезиолози, ревматолози, гериатри, общопрактикуващи лекари,  радиолози, физиотерапевти, експерти в областта на остеопорозата и рехабилитационната медицина, медицински сестри, представители на правителствени и неправителствени организации. Всички тези професионалисти бяха обединени от общата идея за развитието и въвеждането на комплексни непрекъснати грижи за възрастния пациент с патологична фрактура от момента на падане и настъпване на счупването до пълното му функционално възстановяване в дома.

Специално внимание бе отделено на вторичната профилактика на патологичните счупвания – предпазване от последващи падания и счупвания, вторична профилактика на остеопорозата и изработването на правилен хранителен и двигателен режим. В този раздел беше представянето и на страната ни с тема „ Вторична профилактика на паданията – настоящо състояние“

Резюме на представените теми може да намерите тук:
Гама училище

Участие на ФФН България в "Гама училише"-то, организирано от   Фирма Вьорваг на 2ри април 2022.


14 Научна среща, организирана от СОИБОМ

Участие на ФФН България  в 14 Научна среща, организирана от СОИБОМ, която се проведе от 8 до 10.04.2022 в Банско. Лекцията " Тъмната страна на паданията при възрастните" е част от образователната кампания на организацията, свързана с превенция на паданията при хора над 65 годишна възраст.


© 2024 FFN BG. All Rights Reserved. Powered by VAMO