За нас

Сдружение „ФФН -България“ (FFN BG) е  основано през 2022 като нестопанска организация, която  работи в тясно сътрудничество и е интегрална част от FFN Global.

Целта на сдружението е да промотира  мултидисциплинарния подход при лечението на възрастни пациенти с патологични счупвания, както и превенцията на този вид счупвания. Фокусът е върху прилагането на холистичния  подход, в центъра на който е пациентът, както по време на болничния престой, така в следболничния възстановителен период. Членовете на сдружението са лекари, медицински сестри, рехабилитатори, учени, психолози, пациенти и професионалисти с интерес в подобряване на грижите за възрастното население в България.


© 2024 FFN BG. All Rights Reserved. Powered by VAMO