Поведенчески фактори

  • Неподходящи обувки     

Чехли и обувки, които не бива да се използват от възрастните хора

 

Задължителни елементи на обувките, които се препоръчват при хора в риск от падане

 

  • Страх от падания
  • Употреба на алкохол
  • Затлъстяване
  • Дехидратация
  • Заседнал начин на живот

© 2024 FFN BG. All Rights Reserved. Powered by VAMO