Заболявания, които увеличават риска от падания

 • Нарушения в равновесието и постурална нестабилност
 • Затруднена походка
 • Саркопения
 • Frailty синдром
 • Полифармация
 • Употреба на психоактивни медикаменти
 • Когнитивна дисфункция
 • Намалено зрение
 • Инконтиненция
 • Ортостатична хипотония
 • наличие на сърдечно-съдови заболявания
 • наличие на неврологични заболявания
 • наличие за заболявания на опорно двигателния апарат
 • наличие на ендокринни заболявания
 • наличие на хронична болка.

© 2024 FFN BG. All Rights Reserved. Powered by VAMO