Демографски фактори

-това са фактори, които най-често не могат да бъдат променени

  • с напредване на възрастта риска от падане се увеличава;
  • женският пол е по-застрашен от падане;
  • сред хората от бялата раса, както и тези с ниски доходи и ниско ниво на образование честотата на паданията е по-висока.

© 2024 FFN BG. All Rights Reserved. Powered by VAMO